Këshillimi i konsumatorit në dyqanet e lodrave

Manuali mbi #LodraTëSigurta direkt në duart e konsumatorit. Në bashkëpunim me disa nga dyqanet kryesore në vend, që tregtojnë ekskluzivisht lodra për fëmijë, po informojmë nga afër blerësit, se si të lexojnë në mënyrën e duhur shenjat treguese #AMK