Këshillim për Vendosjen e Maskave në Transportin Publik

Kujdesi duhet të jetë personal & nëse 7 muaj nuk kanë mjaftuar për ta kuptuar, prapë nuk është kurrë vonë të niset nga sot .Vendosja e detyruar e maskës teksa përdorim transportin publik.Çdo ditë në terren për të këshilluar të rinj & të vjetër.