Këshillim për Vendosjen e Maskave në Transportin Publik

Në kushte jo normale, siç është situata me Covid dhe puna e specialistëve tanë nuk është e zakonshme! Çdo ditë këshillojmë qytetarët që të respektojnë rregullat, gjatë përdorimit të transportit publik.Jemi në çdo linjë, për të bërë detyrën tonë.