Këshillim për Vendosjen e Maskave në Transportin Publik

Në kushte jo normale, siç është situata dhe puna e specialistëve tanë nuk është e zakonshme! Çdo ditë këshillojmë qytetarët që të respektojnë rregullat, gjatë përdorimit të transportit publik. Jemi në çdo linjë, për të bërë detyrën tonë.