Këshillim për Vendosjen e Maskave në Transportin Publik

Askush nuk është imun ndaj Covid 19,por mosha e tretë mbetet ndër grupet më të rrezikuara.Këshillojmë përdorimin e maskës jo vetëm brenda autobusit,por edhe në stacionet ku ata presin mjetin e radhës.