Kampit veror të Delegacionit Europian në Tiranë i bashkohet fushata “Udhëto me Përgjegjësi”

“Udhëto me përgjegjësi” pjesë e Kampit Veror nga Europe House .Super të lumtur që informojmë dhe argëtohemi edhe me fëmijët e kësaj iniciative të European Union in Albania.