Java nis gëzueshëm nga Strehëza Veterinare

Faleminderit Gerta që adoptove këtë prag festash Gjatoshin duke i dhënë shumë dashuri dhe një shtëpi. Gjatoshi prej muajsh qëndronte në strehë dhe si ai ka plot të tjerë që presin të adoptohen. Vizito streheza.tirana.al