Ja cilat janë disa nga të drejtat e cënuara të konsumatorit.

Ja cilat janë disa nga të drejtat e cënuara të konsumatorit , për të cilat ju lind e drejta e ankimit .AMK ju vjen në ndihmë të zgjidhjeve me marrëveshje mirëkuptimi.