Intervistë në Vizion Plus

I japim zë kontaktit me Agjencine e Mbrojtjes së Konsumatorit duke informuar mbi format e ankesave dhe rrugët e gjetjes së zgjidhjes. Laura Deliu, Drejtor i Përgjithshëm, jep detaje mbi punën konkrete të institucionit.