Fushata “Udhëto me Përgjegjësi” me shkollën “Fan Noli”

Biletën gati fëmijë.Nisëm fushatën edukuese “Udhëto me Përgjegjësi” mbi rregullat e përdorimit të transportit publik . Fantastikë sot fëmijët e shkollës “Fan Noli” në rolin e pasagjerit, faturinos apo shoferit . Informim dhe argëtim.