Fushata “Të jetojmë shëndetshëm”

Nuk është kurrë vonë të mësojmë siç duhet sjelljet bazë të përditshmërisë tonë. Shëndeti i mirë nis edhe nga larja & ruajtja siç duhet, e ushqimeve që konsumojmë.