Fushata “Pro Vaksinimit”

Vaksinim = Jetë.Koleget nga Kujdesi ndaj shëdetit informojnë çdo prind e kujdestar mbi rëndësinë e vaksinave që në fëmijëri.