Fushata “Pro Vaksinimit”

Vaksina është fjala e ditës .Nëse nuk do të ishte për vaksinat, familjet tona gjatë historisë së njerëzimit nuk do të ishin po njësoj.Kolegët e Kujdesit së shëndetit ndaj konsumatorit, vijojnë fushatën informuese,këtë herë në cerdhen publike Nr.64,me prindër & gjyshër.