Fushata “Pro Vaksinimit”

Teksa prindërit & gjyshërit marrin fëmijët nga dita në kopshtë,ne kemi zgjedhur të marrim pak nga minutat e tyre të pritjes në oborr ,për t’i informuar mbi rëndësinë e vaksinave.