Fushata “Pro Vaksinimit”

Jemi në kohën kur është e rëndësishme të flitet për vaksinat & të mirat e tyre.Kolegët e Kujdesit Shëndetësor ndaj konsumatorit ishin në kopshtin publik Nr. 25 me prindërit & gjyshërit e fëmijëve për të informuar & këshilluar.