Fushata “Pro Vaksinimit”

Vaksinimi i fëmijëve, duhet të jetë në fokus të çdo prindi.Fushata jonë informuese mbi rëndësinë e protokollit të vaksinimit vijon në çdo çerdhe & kopsht publik të #bashkiatirane #AMK.