Fushata “Të jetojmë shëndetshëm”

Vjeshta tashmë ka hyrë & bashkë me të duhet të shtojmë edhe dozat e vitaminave që konsumojmë. Koleget tona vijojnë në çdo treg fruta-perimesh, të Bashkia Tiranë për të informuar mbi rregullat e një jetese të shëndetshme.