Fushata “Të jetojmë shëndetshëm”

Kolegët e Kujdesit të Shëndetit ndaj konsumatorit, vijojnë fushatën ndërgjegjësuese mbi rëndësinë e vaksinave.Tek kopshti publik “Nils Holgersson” me prindërit & gjyshërit e fëmijëve për të këshilluar se sa rëndësi ka sot një injeksion, për të mbrojtur të ardhmen.