Fushata “Të jetojmë shëndetshëm”

Përdorimi i sa më shumë perimeve & frutave gjatë kësaj kohe të Covid 19 është me mjaft rëndësi për parandalim. Japim këshillat e nevojshme tek qytetarët, mbi ruajtjen e duhur të këtyre “ilaçeve” natyrale.