Fushata Këshilluese”Lodra të Sigurta”

Në këto kohë të vështira ,buzëqeshja e fëmijëve është shpresë.Një arsye më shumë,që lodrat për ta,t’i zgjidhni me elementët e duhur të sigurisë.