Fushata Këshilluese”Lodra të Sigurta”

Kohë fantastike sot për të vizituar bashkë me fëmijët këndet e lojërave që administrohen nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit – Bashkia Tiranë.Me kolegët vijojmë fushatën informuese mbi sigurinë e lodrave që blejmë & atyre që ndodhen në parqe të çertifikuara.