Fushata Këshilluese”Lodra të Sigurta”

Kush më mirë se sa vetë fëmijët mund t’i tregojë prindërve se cilat janë lodrat e duhura për ta.Informuam disa prej tyre, në mënyrë që të bëjnë zgjedhjet e sigurta kur kërkojnë për dhuratë lodra.