Fushata Këshilluese mbi të “Drejtat e Konsumatorit”

Me nisjen e uljeve të verës shumë nga ne, zgjedhin të blejnë më tepër se gjatë muajve të tjerë, të vitit. Por, ndodh që gjatë blerjeve, disa nga të drejtat tuaja si konsumator mund të cenohen. A e dini se cilat janë ato?!Në AMK do të gjeni rrugën e zgjidhje