Fushata Këshilluese mbi të “Drejtat e Konsumatorit”

Në traditën tonë Viti i Ri duhet të na gjejë me diçka të re . Por, siç dimë të kërkojmë produktin që duam duhet të jemi po aq vigjilent edhe për të drejtat tona si konsumator.Kolegët informojnë këto ditë, në qendrat tregtaresi ambiente të super frekuentuara .