Fushata Këshilluese mbi të “Drejtat e Konsumatorit”

Kolegët nga #InformimiKonsumatorit në kontakt direkt me blerësit e qendrave tregtare. Arsyeja? Ndërgjegjësimi mbi të drejtat që çdo njeri ka prej nesh kur flitet për marrëdhënien blerës-tregtar & informimin mbi mënyrat e ankimimit për të gjetur zgjidhjen.