Fushata Këshilluese mbi të “Drejtat e Konsumatorit”

A e dini që në AMK ka një zgjidhje lidhur me të drejtat e tua si konsumator?!Kemi rinisur këto ditë fushatën informues ku ju tregojmë të drejtat tuaja & hapat që duhen ndjekur. Kontakt për çdo pyetje konsumatori@tirana.al