Fushata informuese ALO Konsumator

Çdo marrëdhënie konsumator-tregtar bazohet në rregulla.ALOKonsumator është fushata informuese e AMK që mirëpret për zgjidhje çdo ankesë konsumatore.