Fushata “101 Ditët e Verës”

Fushata verore e ndërgjegjësimit të sigurisë për të rritur dhe fëmijë, e mbajtur nga data 10 Korrik 2023 deri më 31 Gusht 2023, ishte një tjetër projekt i suksesshëm i institucionit. “101 Ditët e Verës” kishte për qëllim edukimin dhe promovimin e ndërgjegjësimit për sigurinë tek të gjithë banorët e qytetit të Tiranës, kryesisht gjatë muajve të verës kur ata janë më aktivë në natyrë apo plazhe. Temat që u zhvilluan gjatë edukimit të fëmijëve kishin të bënin me mbrojtjen nga dielli, sigurinë e ujit, sëmundjet e lidhura me nxehtësinë dhe sigurinë e këmbësorëve. Gjatë projektit rëndësi ju dha edhe lojrave të ndryshme përgjatë së cilave femijët stimuloheshin me pyetje ose kuice, rreth temave të ndryshme të sigurisë. Aktivitetet u zhvilluan në bashkëpunim edhe me institucione të tjera si Akademia e Çiklizmit të APR-së, DPSHTRR-ja, Kryqi i Kuq Shqiptar, Aquapark Tirana si dhe me mjekë/ekspertë të fushës së shëndetësisë nga OSHKKSH-ja. Fushata solli ndërgjegjësimin e rreth 5000 fëmijëve dhe prindërve përmes aktiviteteve, pamfleteve dhe burimeve në internet apo rrjeteve sociale.