Flasim në ABC News Albania mbi ndërmjetësimin.

A e dini se çfarë është ndërmjetësimi dhe roli që ka AMK në zgjidhjen e ankesave konsumatore?! Flasim në Abc News Albania mbi punën tonë, në shërbim të çdo qytetari të Bashkia Tiranë.