Fantastikë nxënësit e Shkollës “Hasan Tahsin”

Fantastikë nxënësit e shkollës Shkolla 9-vjeçare “Hasan Tahsin” kur flitet për informacionet mbi sigurinë e lundrimit në internet. Zhvilluam me ta programin edukues “Syri Vëzhgues” pjesë e nismës së AMK në shkollat 9-vjeçare të Tiranës .