Ushqehu Shëndetshëm, “Merr Bukë me Vete”, ne shkollën “Sami Kalasa”

Ushqehu Shëndetshëm, “Merr Bukë me Vete”, ne shkollën “Sami Kalasa”