“Be His Hero” në shkollën 9-vjeçare “Skënder Ҫaçi”

Fëmijët e shkollës “Skënder Çaçi”i mësuan menjëherë, rregullat bazë të bashkëjetesës me katërputroshët, përkujdesje,ushqim dhe vaksinim tek veterineri #BeHisHero #AMK