Bashkë për projektin “Kujdesemi për mjedisin”!

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit u bë pjesë e fushatës ndërgjegjësuese organizuar nga Qendra Media dhe Çështje Shoqërore, ku përmes specialistëve tanë fëmijët në disa shkolla 9-vjeçare të Tiranës u argëtuan dhe u informuan mbi konceptet e riciklimit dhe rëndësisë që kanë gjestet e përditshme në dobi të mjedisit. Mesazhet tek fëmijët u përcollën përmes videove të animuara dhe kuiceve të realizuara nga stafi jonë.