Author
Ermela Karamani

ZAM

Të kënaqur që i kemi dhënë zgjidhje qytetares nga Kosova .Ndiq se si mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me subjektet tregtare fizike që [...]