AMK në bashkëpunim me Qendra “Konsumatori Shqiptar”

Informim & trajnim edhe pse në kushtet e një pandemie.Pas takimeve online, në bashkëpunim me Qendra “Konsumatori Shqiptar”kishim kënaqësinë e dhënies së çertifikatave për studentët që u bënë pjesë e trajnimit mbi të drejtat e konsumatorit & detyrat që AMK ka si institucion lokal, në mbrojtje të tyre.