ALO Konsumator

Konsumator i informuar konsumator i zgjuar . Hidhi një sy kushteve të garancisë që parashikon legjislacioni dhe kërko të drejtën tënde . Për çdo mosmarrëveshje kontakto me AMK .