ALO Konsumator

Çdo ankesë që vjen tek ne merr vëmendjen e duhur me qëllim të vetëm zgjidhjen ndaj konsumatorit . Njihu me një tjetër rast suksesi .