Alo Konsumator

Çdo praktikë e padrejtë tregtare merr vëmendje të veçantë .Dëshmi nga konsumatorë që na kontaktojnë mbi problematikat që hasin e që marrin zgjidhje nga AMK.