Aktiviteti “Deklarata e Përshtypjes”

Mosmarrëveshjet mes tregtarëve të ndryshëm dhe qytetarit si konsumator, janë shpesh pjesë e përditshmërisë tonë. Pandemia e Covid 19, solli gjithashtu rritjen e ndjeshme të tregtisë online dhe blerjeve përmes rrjeteve sociale. Por, kjo praktikë e shpejtë e blerjes rezulton të jetë gjithashtu problematike në raport me të drejtat e konsumatorit. Për këtë arsye, Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë e që trajton ankesat që vijnë pikërisht edhe në këtë fushë, ka organizuar një panel diskutimi mes aktorëve të ndryshëm si pedagogë, biznese dhe specialistë të praktikave së ndërmjetësimit. Paneli trajtoi rëndësinë e bashkimit të grupeve të tilla të ndryshme duke pranuar qe konsumatorët mbrohen më mirë kur ka një përpjekje të vërtetë bashkëpunuese. Me qëllim stimulimin e bizneseve që t’i përgjigjen kërkesave të konsumatorit, të cilat nisin që nga ankesat për kthime apo ndërrime të mallit brenda afatit kohor të 14 ditëve, e deri tek problematikat e rimbursimit të udhëtimeve ajërore, AMK-ja ka vlerësuar me çmimin e “Deklaratës së Përshtypjes” një sërë tregtarësh që kanë bashkëpunuar me institucion në dobi të konsumatorit. Ky aktivitet u mbajt gjatë ditëve të panairit të fundvitit, organizuar nga Klik Expo Group, e ku AMK mori pjesë me stendën e saj informuese në datat 1 – 4 Dhjetor 2022.