Një tjetër ditë në “Luaj me Taxi”

Bravo Greg që i gjete saktë korsitë e në mini-maketin e Luaj me Taxi. Edhe sot një tjetër ditë plot energji me fëmijë nga kopshte publike dhe private të Tiranës teksa mësojmë mbi lëvizshmërinë dhe argëtohemi.